Plan postępowań powyżej 30 000 euro udzielanych przez Gminę Gryfino w 2018 r.

Lista załączników:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro jakie Gmina Gryfino - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie planuje przeprowadzić w 2018 r. [205912 bajtów]
Plan postępowań powyżej 30 000 euro udzielanych przez Gminę Gryfino w 2018 r [2054978 bajtów]