Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Zakup i dostawa sprzętru rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-12-19   Tak 
Zakup oprogramowania VMware vSphere 9 Essentials dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2017-12-18   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-12-15   Tak 
Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-12-14   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy   2017-12-14   Tak 
Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino   2017-12-14   Tak 
Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających (drukarek i kserokopiarek) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2017-12-12   Tak 
Zakup oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2017-12-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie   2017-12-04   Tak 
Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych   2017-11-29   Tak 
Rozliczanie projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”   2017-11-29   Tak 
Opracowanie koncpecji zagospodarowania pasa drogowego i ciągów pieszych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II   2017-11-27   Tak 
Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-11-23   Tak 
Budowa budynku garażowo-magazynowego, zlokalizowanego na terenie działek nr 214/1, 214/3 w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1   2017-11-21   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2017-11-17   Tak 
Dostawa paliw płynnych w 2018 r.   2017-11-16   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie   2017-11-15   Tak 
Zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV/AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-11-14   Tak 
Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-11-14   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na ternie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-11-10   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Energetyków i Kościuszki w Gryfinie   2017-11-09   Tak 
Zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV/AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie   2017-11-07   Tak 
Remont istniejącego ciągu pieszego, położonego w miejscowości Wysoka Gryfińska   2017-10-25   Tak 
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali 25 mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2017-10-24   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-10-19   Tak 
Remont balkonu lokalu komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie   2017-10-16   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino   2017-10-10   Tak 
Zakup i dostawa telewizorów i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie”   2017-09-27   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-08-28   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-08-14   Tak 
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na ,,Dostawę chemii basenowej dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r."   2017-08-10   Tak 
Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych oraz mobilnego Internetu   2017-08-10   Tak 
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino   2017-08-09   Tak 
Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowościach: Czepino, Daleszewo, Krzypnica i Gryfino   2017-08-07   Tak 
Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino – remont przepustu na odcinku Chwarstnica – S3, wykonanie oraz połączenie odcinka S3 – Drzenin z drogą serwisową S3   2017-07-21   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie    2017-07-20   Tak 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie   2017-07-19   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową   2017-07-14   Tak 
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie   2017-07-06   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-06-30   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół w Gryfinie   2017-06-29   Tak 
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Gryfinie wraz z nawierzchnią amortyzującą upadek   2017-06-26   Tak 
Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino - remont przepustu na odcinku Chwarstnica - S3, wykonanie oraz połączenie odcinka S3 - Drzenin z drogą serwisową S3   2017-06-22   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową   2017-06-14   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lokali mieszkalnych na terenie byłego santorium w Nowym Czarnowie   2017-06-07   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-06-06   Tak 
Poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego w miejscowości Daleszewo, gmina Gryfino - etap I   2017-06-06   Tak 
Zaprojektowanie i wykonanie sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie”   2017-06-02   Tak 
Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino - remont przepustu na odcinku Chwarstnica - S3, wykonanie oraz połączenie odcinka S3 - Drzenin z drogą serwisową S3   2017-05-30   Tak 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności na przebudowę i remont Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem ternu   2017-05-25   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lokali mieszkalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie   2017-05-25   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową   2017-05-25   Tak 
Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2017-05-23   Tak 
Doporowadzenie łącza internetowego do Zespołu Szkół w Gryfinie w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie"   2017-05-09   Tak 
Modernizacja podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie   2017-05-05   Tak 
Zakup i dostawa materiałów oraz urządzeń do wykonania instalacji teleinformatycznej   2017-04-28   Tak 
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowości Steklno   2017-04-25   Tak 
Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego   2017-04-24   Tak 
Zakup i dostawa metalowych regałów stacjonarnych do archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2017-04-19   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie   2017-04-12   Tak 
Dostwa i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach wiejskich   2017-04-04   Tak 
Dostawa i montaż urządzeń Street Workout w Gryfinie   2017-04-04   Tak 
Dostawa i montaż piłkochwytów na obiektach sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach: Gardno, Krajnik i Wirów   2017-04-04   Tak 
Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego   2017-04-04   Tak 
Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino   2017-03-23   Tak 
Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie   2017-03-23   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Aleksandra Fredry oraz Czesława Miłosza   2017-03-03   Tak 
Zakup i dostawa komputerów oraz monitorów w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie"   2017-03-02   Tak 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże   2017-03-02   Tak 
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowości Steklno   2017-02-23   Tak 
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino   2017-02-21   Tak 
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowości Steklno   2017-02-14   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Pomorskiej w Gryfinie oraz kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino   2017-02-09   Tak 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże   2017-02-09   Tak 
Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie gminy Gryfino   2017-02-02   Tak 
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2017-02-02   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej, tj. ulicy Kolejowej w Gryfinie   2017-02-01   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi   2017-01-31   Tak 
Zakup i dostawa artykułów spożywczych   2017-01-24   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie   2017-01-19   Tak 
Remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Piastów 23/6a w Gryfinie   2017-01-19   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2017-01-19   Tak 
Dostawa paliw płynnych   2017-01-16   Tak 
Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze   2017-01-09   Tak