Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2021 11.01.2021  Katarzyna Puchała - Prezes Oddziału KORWiN Gryfino  przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2

BOR.152.3.2021

29.01.2021 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marii Konopnickiej 5-11 w Gryfinie wprowadzenie nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
BOR.152.5.2021 10.02.2021 Teresa Garland wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
BOR.152.5.2021 02.03.2021 Brak zgody na ujawnienie
  danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
 utworzenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
BOR.152.2.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino
BOR.152.3.2020 27.03.2020 Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: wykonania, opublikowania i przekazania uchwały dyrektorom gminnych szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym

BOR.152.4.2020

11.12.2020 Grzegorz Piątkowski
Przybiernówko 45
72-300 Gryfice
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

BOR.152.5.2020

11.12.2020 Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
uchwalenie nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.2.2016 1 czerwca 2016   Mieszkańcy os.Taras Północ  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej