Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2021 11.01.2021  Katarzyna Puchała - Prezes Oddziału KORWiN Gryfino  przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2

BOR.152.3.2021

29.01.2021 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marii Konopnickiej 5-11 w Gryfinie wprowadzenie nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
BOR.152.5.2021 10.02.2021 Teresa Garland wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
BOR.152.5.2021 02.03.2021 Brak zgody na ujawnienie
  danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
BOR.152.7.2021 12.05.2021 mieszkańcy ul. Polnej w Pniewie – osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję Edward Ludwisiak remont nawierzchni ul. Polnej w Pniewie

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
 utworzenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
BOR.152.2.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino
BOR.152.3.2020 27.03.2020 Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: wykonania, opublikowania i przekazania uchwały dyrektorom gminnych szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym

BOR.152.4.2020

11.12.2020 Grzegorz Piątkowski
Przybiernówko 45
72-300 Gryfice
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

BOR.152.5.2020

11.12.2020 Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
uchwalenie nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.2.2016 01.06.2016   Mieszkańcy os.Taras Północ  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej