Zamówienia do 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze   2016-12-13   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielania pomocy   2016-12-06   Tak 
Zakup i dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2016-12-06   Tak 
Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na remont/ przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino   2016-11-22   Tak 
Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy   2016-11-16   Tak 
Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino   2016-11-15   Tak 
Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2016-11-10   Tak 
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy nowotworzonym Żłobku Miejskim w Gryfinie   2016-11-10   Tak 
Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie   2016-11-10   Tak 
Druk ksiązki "Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie (1945-2016)   2016-11-07   Tak 
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2016-10-27   Tak 
Opracowanie koncepcji na budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatoiurm w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkową   2016-10-27   Tak 
Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-10-24   Tak 
Modernizacja wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie   2016-10-24   Tak 
Dostawa i montaż mebli do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-10-12   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków komunalnych z lokalami socjalnymi na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie   2016-10-07   Tak 
Zakup i dostawa wyposażenia kuchni, łazienek, sal oraz naczyń dla dzieci do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-10-07   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-09-30   Tak 
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino   2016-09-19   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie   2016-09-19   Tak 
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Żórawie i Żórawki    2016-09-16   Tak 
Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych dla Gminy Gryfino   2016-09-15   Tak 
Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-09-15   Tak 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, RTV i AGD do nowotworzonego Żłobka Miejskiego w Gryfinie   2016-09-15   Tak 
Transport ziemi ze Strefy Przemysłowej w Gardnie do miejscowości Gryfino   2016-09-08   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie   2016-09-06   Tak 
Modernizacja części dachu w Przedszkolu nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie (filia)   2016-09-06   Tak 
Opracownie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie   2016-09-05   Tak 
Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3   2016-08-31   Tak 
Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej oraz studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego   2016-08-25   Tak 
Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego na działce nr 52/16 w miejscowości Gardno   2016-08-22   Tak 
Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na odnowie Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowaniu terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja   2016-08-22   Tak 
Wykonanie trawiastego podłoża na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Żabnicy   2016-08-19   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie   2016-08-09   Tak 
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino   2016-08-04   Tak 
Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3   2016-08-04   Tak 
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe strefa Gardno - etap II   2016-08-03   Tak 
Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminu Gryfino   2016-08-03   Tak 
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na "Dostawę chemii basenowej dla Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r."   2016-07-25   Tak 
Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3   2016-07-20   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie   2016-07-20   Tak 
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino   2016-07-18   Tak 
Wykonanie schodów oraz utwardzenia terenu wraz z montażem barier oraz montaż barier przy patio przy budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie   2016-07-05   Tak 
Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy   2016-06-30   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie   2016-06-30   Tak 
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino   2016-06-30   Tak 
Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3   2016-06-29   Tak 
Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika w skali 1:1000 oraz skróconych wypisów z ewidencji gruntów i budynków do celów planistycznych w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe strefa Gardno - etap II"   2016-06-21   Tak 
Modernizacja terenu boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegająca na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal   2016-06-20   Tak 
Zakup i dostawa urn wyborczych dla gminy Gryfino   2016-06-17   Tak 
Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3   2016-06-09   Tak 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych, miasto i gmina Gryfino   2016-06-08   Tak 
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 11/3 w Gryfinie   2016-06-02   Tak 
Zabezpieczenie odcinka rowu odwadniającego w obrębie skrzyżowania wewnętrznej drogi gminnej z ul. Pomorską w Gryfinie   2016-05-31   Tak 
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach zlokalizowanych w obrębie Wełtyń II   2016-05-23   Tak 
Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy   2016-05-18   Tak 
Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie   2016-05-13   Tak 
Sporządzanie analiz zmiany wartości nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych wzrostu/obniżenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej   2016-05-09   Tak 
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 11/8 w Gryfinie   2016-05-06   Tak 
Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino   2016-05-04   Tak 
Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy   2016-04-29   Tak 
Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie   2016-04-29   Tak 
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2016-04-18   Tak 
Transport autokarem dzieci do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie   2016-04-01   Tak 
Zakup i dostawa dwóch dożywotnich licencji programu Autodesk AutoCAD LT 2016 PL wraz z nośnikiem dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie   2016-03-08   Tak 
Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino   2016-03-03   Tak 
Zakup i dostawa woreczków na psie nieczystości   2016-03-03   Tak 
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   2016-03-01   Tak 
Wymiana i montaż rozdzielnic 0,4 kV, instalacji systemów alarmowych oraz złączy kablowych w stacjach transformatorowych na terenie strefy przemysłowej w Gardnie".   2016-02-29   Tak 
Wykonanie dokumentacji projektowej terenu wokół budynku Gryfińskiego Domu Kultury "Pałacyk Pod Lwami".   2016-02-26   Tak 
Remont łazienki w Przedszkolu nr 5 w Gryfinie   2016-02-26   Tak 
Zakup i dostawa dwóch dożywotnich licencji programu Autodesk AutoCAD LT 2016 PL wraz z nośnikiem dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.   2016-02-26   Tak 
Przebudowa lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 2/1   2016-02-23   Tak 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Brynki   2016-02-23   Tak 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie   2016-02-16   Tak 
Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy   2016-02-15   Tak 
Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminu Gryfino   2016-02-10   Tak 
Druk książki - "Portret Miasta 1945-2015 Gryfino"   2016-02-03   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2016-02-03   Tak 
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie   2016-02-01   Tak 
Dostawa paliw płynnych   2016-01-27   Tak 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową"   2016-01-19   Tak 
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji   2016-01-15   Tak 
Dostawa paliw płynnych   2016-01-14   Tak 
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe Gryfino   2016-01-08   Tak