WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Symbol BZP)

  Naczelnik: Angelika Szulc

  tel. 91-416-20-11 wew. 226

  mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

       Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych w szczególności należy:

  1. przeprowadzanie na rzecz Urzędu postępowań o udzielenie zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto,
  2. pomoc formalno-prawna jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie zamówień publicznych.