Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową   2015-12-14   Tak 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury   2015-10-15   Tak 
Wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w okresie 2017 - 2020 r.   2015-10-12   Tak 
Ogłoszenie - Adaptacja - przebudowa układu wewnętrznego w celu zmiany sposobu użytkowania sali bankietowej w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie na Dzienny Dom Senior - WIGOR   2015-09-25   Tak 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych   2015-08-12   Tak 
Centrum Wodne Laguna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro   2015-07-22   Tak 
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie   2015-07-17   Tak 
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie   2015-06-24   Tak 
Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie   2015-06-16   Tak 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Etap II   2015-03-03   Tak 
Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 2015-2016 r.   2015-02-20   Tak 
Świadczenie usług pocztowych   2015-01-23   Tak