Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 październik 2014 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Zakończenie kontroli procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka / Czechosłowacka.

III. Wolne wnioski i informacje.