Lista obecności

 Lista obecności
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej  w dniu 27 października 2014r.

 

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie  obecności po posiedzeniu
1. De La Torre Ewa obecna obecna
2. Figas Tadeusz   obecny obecny
3. Kasprzyk Elżbieta   obecna obecna
4. Kardasz Jarosław   obecny   obecny
5. Namieciński Tomasz   obecny obecny
6. Nikitińska Janina   obecna   obecna
7. Nikitiński Paweł   obecny obecny
8. Piasecki Jerzy obecny obecny
9. Suchomski Marek   nieobecny nieobecny
10. Trzepacz Zenon   obecny obecny
11. Witowska Jolanta obecna obecna