Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z LII sesji  Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 25.09.2014

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L i LI sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 Zenon Trzepacz

 

 

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. - przegłosowanie poprawki radnego Jacka Kawki do projektu uchwały - Druk Nr 3/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. - z przyjętą poprawką radnego Jacka Kawki - Druk Nr 3/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Druk Nr 4/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Druk Nr 5/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie. - ze zmienionym załącznikiem - Druk Nr 6/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. - Druk Nr 7/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 

Przeciw:

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Eugeniusz  Robak

 

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2014. - (nowa wersja projektu uchwały) - Druk Nr 8/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Marek Suchomski

 

 

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 9/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Ryszard Radawiec

 Zenon Trzepacz

 

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 Jolanta Witowska

 

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 10/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok. - Druk Nr 11/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Marek Suchomski

 

 

 

Przeciw:

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Janusz Skrzypiński

 Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Eugeniusz Kuduk

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Zenon Trzepacz

 

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności w zakresie telekomunikacji. - Druk Nr 12/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Nie głosowało:

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Numer głosowania: 13
Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz. - przegłosowanie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady o zmianę porządku obrad i wycofanie Druku Nr 13/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

 Jacek Kawka

 

 

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 14
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie projektu uchwały uznającego skargę za zasadną -Druk Nr 14/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 15
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie projektu uchwały uznającego skargę za bezzasadną - Druk Nr 15/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

 Paweł Nikitiński

 

 

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. - Przegłosowanie wniosku Burmistrza o wycofanie z porządku obrad sesji Druku Nr 16A/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 4
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. - przegłosowanie wniosku radnej Elżbiety Kasprzyk o wycofanie z porządku obrad Druku Nr 16B/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Jolanta Witowska

 

 

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach

 Jarosław Kardasz

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

 Rafał Guga

 Jacek Kawka

 Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. - Druk Nr 16B/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk

 Paweł Nikitiński

 

 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Numer głosowania: 19
Zaopiniowanie wniosku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o ustanowienie na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu ochronnego (wodochronnego). - Druk Nr 17/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Jolanta Witowska

 

 

Przeciw:

 Jarosław Kardasz

 Tomasz Namieciński

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Janina Nikitińska

 

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018”. - Druk Nr 18/LII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Jolanta Witowska

 

 

 

Nie głosowało:

 Elżbieta Kasprzyk

 Zenon Trzepacz