Wyniki głosowania - część II z 15.09.2014

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z drugiej części  XLVIII sesji Rady Miejskiej, z dnia 15.09.2014

Numer głosowania: 1
- Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska

     

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Jerzy Piasecki  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski

Przeciw:

 Janina Nikitińska  Eugeniusz  Robak  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz