Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Guga Rafał obecny obecny
2.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
3.  Nikitińska Janina obecna obecna
4.  Robak Eugeniusz obecny obecny
5.  Radawiec Ryszard obecny obecny
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna

 

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Guga Rafał obecny obecny
2.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
3.  Nikitińska Janina obecna obecna
4.  Robak Eugeniusz obecny obecny
5.  Radawiec Ryszard obecny obecny
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna