Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniach w dniach 28 sierpnia (czwartek) 2014r. godz. 1000
oraz  29 sierpnia (piątek) godz.1500

I.  Sprawy regulaminowe

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie protokołów nr 43/14, nr 44/14.

II. Zapoznanie się z przygotowaniem wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 (Budynek po SP nr 4 oraz przedszkole prywatne przy ul. 9-go Maja,). Komisja wyjazdowa.

III. Wolne wnioski i informacje