Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 sierpnia 2014 r. godz. 1200

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołów nr 90/17, nr 93/14, nr 96/14, nr 97/14

II. Zakończenie kontroli procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka / Czechosłowacka.

III. Wolne wnioski i informacje.