Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,
na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2014

 Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Kardasz Jarosław nieobecny nieobecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Namieciński Tomasz obecny obecny
5.  Nikitiński Paweł obecny obecny
6.  Piasecki Jerzy obecny obecny
7.  Suchomski Marek nieobecny nieobecny