Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 08.08.2014

Numer głosowania: 1
Przegłosowanie wniosku o zamknięcie listy mówców.

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino. -  Druk Nr 1/XLIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

 Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. - z autopoprawką wnioskodawców - Druk Nr 2/XLIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka