Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00


I. Sprawy regulaminowe
- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II – DRUK Nr 1/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfino – ul. Łużycka nr 21 – DRUK Nr 2/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK Nr 3/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

V.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 4/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014-2018 – DRUK Nr 5/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Gardnie wraz z możliwością rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych – DRUK Nr 6/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016 – DRUK Nr 7/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 8/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 9/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK Nr 10/L.
1/ stanowiska Komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

XII. Wolne wnioski i informacje.