Materiały na sesję

 

  • DRUK Nr 1/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II.
  • DRUK Nr 2/XLVIII -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 Gryfino – ul. Łużycka nr 21.
  • DRUK Nr 3/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
  • DRUK Nr 4/XLVIII -  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
  • DRUK Nr 5/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014-2018.
  • DRUK Nr 6/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Gardnie wraz z możliwością rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych.
  • DRUK Nr 7/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016.
  • DRUK Nr 8/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
  • DRUK Nr 9/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
  • DRUK Nr 10/XLVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok..