Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 14 lipca 2014 r. o godz. 1430

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o umorzeniu śledztwa

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały

III. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu przed Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały

IV. Wolne wnioski i informacje