Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 czerwca (środa) 2014 r. godz. 1300
ciąg dalszy

I.  Sprawy regulaminowe

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Wolne wnioski i informacje.