Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 4 czerwca (środa) 2014 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

Ad.1. Przyjęcie protokołów nr 88/14, 89/14.

II. Zakończenie Kontroli procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ul. Łużycka/ Czechosłowacka

III. Kontrola środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe  w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012.

IV. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. wraz z wnioskiem w sprawie  udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

V. Wolne wnioski i informacje.