Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
UROCZYSTEJ XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
WSPÓLNIE Z RADĄ POWIATU
Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA WOLNOŚCI
W DNIU 4 CZERWCA 2014 R. O GODZ. 1400
W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

  1. Otwarcie obrad sesji i powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.
  3. Wystąpienie Starosty Gryfińskiego.
  4. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  5. Wystąpienie Dziekana Dekanatu Gryfino.
  6. Rys historyczny Dnia Wolności przedstawiony przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu „Wolność, jak to łatwo powiedzieć?” wraz  z wręczeniem nagród.
  8. Wspólne stanowisko Rady Miejskiej w Gryfinie i Rady Powiatu w Gryfinie  w związku z Obchodami Dnia Wolności.
  9. Zakończenie sesji.