Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 1430

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.