Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
w dniu 7 kwietnia (poniedziałek) godz. 1515

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Wypracowanie stanowiska w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.