Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej,
na posiedzeniu w dniu 8 kwietna 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Figas Tadeusz obecny obecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Namieciński Tomasz nieobecny nieobecny
5.  Nikitińska Janina obecna obecna
6.  Trzepacz Zenon obecny obecny
7.  Witowska Jolanta obecna obecna