Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,
na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Kardasz Jarosław obecny obecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Namieciński Tomasz obecny obecny
5.  Nikitiński Paweł obecny obecny
6.  Piasecki Jerzy obecny obecny
7.  Suchomski Marek nieobecny nieobecny