Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 27 lutego (czwartek) godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Ocena przebiegu ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej, jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich – komisja wyjazdowa do świetlic wiejskich.