Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 lutego 2014 r. godz. 1000

I.   Sprawy regulaminowe.

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołów nr 74/13, 75/13, 76/13

II. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

III. Kontrola środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe  w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012.

IV. Wolne wnioski i informacje.