Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  Chmura-Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
2.  Fischbach Kazimierz obecny obecny
3.  Hładki Krzysztof obecny obecny
4.  Kawka Jacek obecny obecny
5.  Skrzypiński Janusz obecny obecny
6.  Figas Tadeusz obecny obecny