Plan pracy na 2014 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XL/341/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013

PLAN PRACY

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2014 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok.
 2. Omówienie sytuacji CW „Laguna”.
 3. Bezpieczeństwo publiczne.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Luty

 1. Gospodarka odpadami na terenie gminy. Ocena funkcjonowania systemu po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Marzec

 1. Informacja dotyczące uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po zimie 2013/2014
 2. Stan dróg gminnych, plan doraźnych remontów dróg w 2014 roku. Sprawa miejsc parkingowych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Kwiecień

 1. Przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Maj

 1. Działalność TPD w roku 2014. Świetlice socjoterapeutyczne. Gimnastyka korekcyjna w szkołach.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Czerwiec

 1. Wykonanie budżetu za 2013 rok.
 2. Przygotowanie gminnych plaż „Bezpieczne wakacje”.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Lipiec

 1. Przerwa urlopowa

Sierpień

1. Ochrona środowiska na terenie gminy.
2. Analiza wniosków zgłaszanych przez Komisję w okresie kadencji.
3.Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Wrzesień

 1. Przebudowa ulicy Łużyckiej.
 2. Inwestorzy w „Strefie Przemysłowej”.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2010 – 2014.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Październik

 1. Budowa hali widowiskowo-sportowej.
 2. Propozycje Komisji do budżetu na 2015 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Listopad

 1. Koncepcja budowy obwodnicy.
 2. Realizacja WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Grudzień

 1. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach