Plan pracy na 2014 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XL/341/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2014 rok

Styczeń

 1. Zapoznanie się z planami ferii zimowych organizowanych przez szkoły, Bibliotekę Publiczną, jej filie, GDK i świetlice wiejskie
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2013
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej, jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2013.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisję w 2013
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z sytuacją dróg gminnych po zimie – Komisja wyjazdowa.
 2. Wyjazd do DPS w Nowym Czarnowie
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się ze stanem zabytków na terenie miasta: mury obronne, przepompownia na ul. Targowej, Brama Bańska.
 2. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Zapoznanie się z przygotowaniem miejsc wypoczynku na terenie gminy 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Zapoznanie się z przygotowaniem wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 ( Budynek po SP nr 4 oraz przedszkole prywatne przy ul. 9-go Maja,). Komisja wyjazdowa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska