Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 19.12.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXXIX sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji - wprowadzenie pkt. II. - Podjęcie  uchwały ws. zmiany  nazwy ulicy.
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jerzy Piasecki  Marek Suchomski    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak  

Numer głosowania: 3
Sprawy regulaminowe. - Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji - wprowadzenie pkt. III - Podjęcie uchwały ws. przyjęcia apelu do Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie oraz do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dot. Rejonowego Punktu Krwiodawstwa w Gryfinie
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. - Druk Nr 17/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie oraz do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dotyczącego Rejonowego Punktu Krwiodawstwa w Gryfinie. - Druk Nr 16/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2014. - Druk Nr 1/XL
Ra
dni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

 Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  

 Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Jerzy Piasecki  Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok. - Druk Nr 2/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie”. - Druk Nr 3/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016”. - z autopoprawką -Druk Nr 4/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 5/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec    

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym. -
przegłosowanie uchwały z poprawkami - Druk Nr 6/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Marek Suchomski    

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym. - ponowne głosowanie za uchwałą z poprawkami - Druk Nr 6/XL

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 13
Przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego. - Druk Nr 13/XL

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - z autopoprawką - Druk Nr 14/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino. - Druk Nr 7/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas      

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Eugeniusz Kuduk  Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”. - z autopoprawkami - Druk Nr 8/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki. - Druk Nr 9/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Jarosław Kardasz      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino ­ Gryfino Nabrzeże. - Druk Nr 10/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński

Wstrzymało się:

 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński    

Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki      

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. - Druk Nr 11/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie. - Druk Nr 12/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 22
Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie poprawki Wiceprzewodniczącego Nikitińskiego - Druk Nr 15/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  

Numer głosowania: 23
Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie drugiej poprawki Wiceprzewodniczącego Nikitińskiego - skarga zasadna - Druk Nr 15/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Mieczysław Sawaryn      

Przeciw:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski    

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 24
Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - z przyjętymi poprawkami - Druk Nr 15/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 5
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    

Przeciw:

 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Janina Nikitińska      

Numer głosowania: 25
Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - z poprawkami - (ponowne głosowanie z powodu awarii systemu) - Druk Nr 15/XL
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski      

 Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka