Lista obecności

Lista obecności Członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Spraw Społecznych i bezpieczeństwa Publicznego na wspólnym posiedzeniu
w dniu  14 listopada 2013 r. o godzinie 1000  

 

L.p. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1.  Chmura – Nycz Magdalena obecna obecna
2.  Fischbach Kazimierz obecny obecny
3.  Guga Rafał obecny obecny
4.  Hładki Krzysztof obecny obecny
5.  Kawka Jacek obecny obecny
6.  Kuduk Eugeniusz obecny obecny
7.  Figas Tadeusz obecny obecny
8.  Nikitińska Janina obecna obecna
9.  Radawiec Ryszard obecny obecny
10.  Robak Eugeniusz obecny obecny
11.  Skrzypiński Janusz nieobecny nieobecny
12.  Trzepacz Zenon obecny obecny
13.  Witowska Jolanta obecna obecna