Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 października 2013 r. o godz. 1515

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i informacje.