Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 października 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 67/13

II. Kontrola środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010- 2012

III. Zakończenie kontroli nagród wypłacanych Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnikom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy w latach 2009-2012.

IV. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

V. Rozpatrzenie skargi pana Marka Frelicha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - wypracowanie projektu uchwały

V. Wolne wnioski i informacje.