Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Na terenie Gminy Gryfino funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

  1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, czynny w dniach pn-sb 7:00-17:00,

  2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, czynny w dniach pn-pt 7:00-17:00.

Mieszkańcy Gminy Gryfino do PSZOK mogą dostarczyć odpady segregowane:

  1. metale i tworzywa sztuczne,

  2. papier,

  3. szkło,

  4. odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone),

  5. odpady problemowe będących odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki i opakowania po lekach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (odpady te nie wymagają specjalnych pojemników; powinny być zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych chroniących ludzi i środowisko),

  6. odpady wielkogabarytowe (odpady te nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania),

  7. odpady budowlane i rozbiórkowe – wyłącznie w PSZOK na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód.

Kontakt do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.: 91 416 30 51.