Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 22.05.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXXII sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

 

 

 

Numer głosowania: 2
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

 

 

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. -
Druk Nr 3/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno ­ motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości ­ dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. - Druk Nr 4/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. - Druk Nr 5/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II. - Druk Nr 6/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo. - Druk Nr 7/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Kazimierz Fischbach

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

Przeciw:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Zenon Trzepacz

 

 

Numer głosowania: 8
Przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Eugeniusz Kuduk

 Zenon Trzepacz

 

 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 

 

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe. - Druk Nr 8/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 

 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Jolanta Witowska

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 - Druk Nr 9/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 10/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

 

 

 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 

 

Numer głosowania: 12
Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 11/XXXIV
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga

 Jacek Kawka

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Paweł Nikitiński

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Nie głosowało:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach