Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
w dniu 5 kwietnia 2013r. godz. 1400

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

III. Dyskusja z udziałem Burmistrza, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Podatków i Opłat Lokalnych, oraz zaproszonych gości nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Gryfino.

  • wystąpienia naczelników,
  • wystąpienie radnych rady miejskiej,
  • wystąpienia zaproszonych gości,
  • dyskusja.

IV. Wolne wnioski i informacje.