Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 marca 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 47/12, 48/12, 49/12, 50/12, 51/13, 52/13, 53/13, 54/13

II. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2012 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok – DRUK Nr 1/XXXII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 2/XXXII
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku” – DRUK Nr 4/XXXII
  3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 5/XXXII

V. Wolne wnioski i informacje.