Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej, i Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Figas Tadeusz obecny obecny
3.  Kardasz Jarosław obecny obecny
4.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5.  Namieciński Tomasz obecny obecny
6.  Nikitińska Janina obecna obecna
7.  Nikitiński Paweł obecny obecny
8.  Piasecki Jerzy obecny obecny
9.  Trzepacz Zenon obecny obecny
10.  Suchomski Marek obecny obecny
11.  Witowska Jolanta obecna obecna