Regulamin Utrzymania Czystości

 

UCHWAŁA NR XLII/329/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”

UCHWAŁA NR XXVI/221/20 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”

UCHWAŁA NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXIV/219/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.