Lista obecności

Lista obecności ze wspólnego posiedzenia
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej, i Komisji Rewizyjnej 
w dniu 13 grudnia 2012 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  De La Torre Ewa obecna obecna
2.  Figas Tadeusz obecny obecny
3.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
4.  Kardasz Jarosław obecny obecny
5.  Namieciński Tomasz obecny obecny
6.  Nikitińska Janina obecna obecna
7.  Nikitiński Paweł obecny obecny
8.  Piasecki Jerzy nieobecny nieobecny
9.  Trzepacz Zenon obecny obecny
10.  Suchomski Marek obecny obecny
11.  Witowska Jolanta obecna obecna