Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną
w dniu 13 grudnia 2012r. godz. 1200

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013

III. Wolne wnioski i informacje