Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 grudnia 2012r. godz. 1100

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przygotowanie planu pracy na rok 2013

III. Wolne wnioski i informacje