Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
z dnia 25 października 2012r.

I.  Sprawy regulaminowe.

II. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości wykonania postanowień umowy sprzedaży PEC sp. z.o.o. w Gryfinie.

III. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości przeprowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino

IV. Wolne wnioski i informacje