Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 13 grudnia 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przygotowanie planu pracy na rok 2013

III. Informacja dotycząca osiągnięć sportowych wybranych klubów sportowych za rok 2012.

IV. Wolne wnioski i informacje