Plan pracy na 2013 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR XXIX/245/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2013 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2012 r.
 2. Ocena zasad wynajmowania, przydziału oraz polityka gospodarką mieszkaniową wchodzącą w zasób gminy
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Luty

 1. Zapoznanie się z możliwościami zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Gryfinie.
 2. Informacja dotycząca zaplanowanych remontów lokali komunalnych i adaptacji lokali.
 3. Ocena GTBS w zakresie gospodarki mieszkaniowej po wybudowaniu budynku mieszkalnego.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Marzec

 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami w zawiązku z ustawą „śmieciową”
 2. Koncepcja budowy obwodnicy i przebudowa ul. Łużyckiej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z trudnościami przy odśnieżaniu dróg w okresie zimy. Uporządkowanie dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Maj

 1. Przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy. Komisja wyjazdowa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry
 2. Strefa przemysłowa – inwestorzy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Lipiec

 1. Przerwa urlopowa

Sierpień

 1. Ocena działalności PUK po wprowadzeniu ustawy śmieciowej (utrzymanie porządku)
 2. Formy zagospodarowania nabrzeża, zabytki, mury obronne)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Wrzesień

 1. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2014 r. w zakresie inwestycji gminnych
 2. Informacja „ Laguna”
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Październik

 1. Stan realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Studium
 2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Listopad

 1. Analiza realizacji inwestycji w 2014 r.
 2. Analiza złożonych wniosków Komisji
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014 r.
 2. Omówienie budżetu na 2014 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Fischbach