Plan pracy na 2013 r.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR XXIX/245/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2013 rok

Styczeń

 1. Analiza działań inwestycyjnych w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne

Luty

 1. Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2013
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Analiza założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2014 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2013
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Ocena realizacji inwestycji Budowa nabrzeża w Gryfinie (umowy, aneksy do umów, zakres prac)
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2013
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2013 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
 2. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2014
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2014. Wypracowanie wniosków komisji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marek Suchomski