Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.12.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów: z XXVI i XXVII Sesji.

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Zenon Trzepacz

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Eugeniusz Kuduk  Janusz Skrzypiński  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. -  Druk Nr 1/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2033. - Druk Nr 2/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki      

Numer głosowania: 4
Przegłosowanie wniosku  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na nok 2013
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Eugeniusz Kuduk    

Numer głosowania: 5
Przegłosowanie wniosku o przerwanie sesji.
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Zenon Trzepacz      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013. - Przegłosowanie poprawki Klubu Radnych  BBS do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Zenon Trzepacz

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013. - z poprawką Klubu Radnych BBS - Druk Nr 3/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033. - Druk Nr 4/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2013. - Druk Nr 5/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok. - Druk Nr 6/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 7/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk Nr 8/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Eugeniusz Kuduk    

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Ryszard Radawiec  

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 119/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie. - Druk Nr 9/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/11 z dnia 3 marca 2011 r. - Druk Nr 10/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne. - Druk Nr 11/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Janusz Skrzypiński

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 12/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz      

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego - Druk Nr 13/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. - Druk Nr 14/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

Jacek Kawka      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gryfino ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich. - Druk Nr 15/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jerzy Piasecki

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. - Druk Nr 16/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach      

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. - Druk Nr 17/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 22
Głosowanie nad  zmianą porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk    

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry. - Druk Nr 18/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Eugeniusz Kuduk      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 19/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Paweł Nikitiński      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska