Wyniki głosowania - część I z 29.11.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.11.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXV sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Zenon Trzepacz

 

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Rafał Guga

 

 

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 

 

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. - Druk Nr 2/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

 

 

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry. - Druk Nr 5/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Przeciw:

 Eugeniusz Kuduk

 

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Ryszard Radawiec

 

 

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. - Druk Nr 6/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Eugeniusz Kuduk

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

 

 

Przeciw:

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 7/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. - przegłosowanie wniosku radnego Rafała Gugi
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Zenon Trzepacz

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. - przegłosowanie poprawki do uzasadnienia projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 

 

 Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

 

 

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. - przegłosowanie projektu uchwały z przyjętymi poprawkami - Druk Nr 8/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - przegłosowanie poprawki radnego Pawła Nikitińskiego do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Rafał Guga

 

 

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - z poprawką radnego Pawła Nikitińskiego - Druk Nr 9/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński

 

 

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. - z autopoprawką Burmistrza - Druk Nr 10/XXVIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka

 

 

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Przeciw:

 Eugeniusz  Robak

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 

 

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. - przegłosowanie wniosku Klubu Radnych GIS
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

Przeciw:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Eugeniusz  Robak

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. - z przyjętymi wnioskami: Komisji Budżetu i Klubu GIS - Druk Nr 11/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Jerzy Piasecki

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Paweł Nikitiński

 

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. - z przyjętym wnioskiem Komisji Budżetu - Druk Nr 12/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

 

 

 

Nie głosowało:

 Rafał Guga

 

 

 

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 13/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas

 

 

 

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Jolanta Witowska

 

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - Druk Nr 14/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 17
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Jacek Kawka

 Ryszard Radawiec

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych. - Druk Nr 15/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Janina Nikitińska

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

 

Przeciw:

 Marek Suchomski

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tomasz Namieciński

 Paweł Nikitiński

 

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino ­ Park Miejski. - Druk Nr 16/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Mieczysław Sawaryn

 

 

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach

 Jarosław Kardasz

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Rafał Guga

 

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dołgie ­ działki nr 27/29 i 27/30 w obrębie Dołgie. - Druk Nr 21/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 

Przeciw:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki

 Jacek Kawka

 

 

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dołgie w obrębie Dołgie. - Druk Nr 22/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Jarosław Kardasz

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Jolanta Witowska

 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

 Jacek Kawka

 

 

Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 23/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Zenon Trzepacz

 

 

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 

 

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

 

 

 

Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. - z poprawką Burmistrza - Druk Nr 24/XXVIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Janina Nikitińska

 

Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ w obrębie 5 miasta Gryfino. - Druk Nr 18/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Eugeniusz  Robak

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Przeciw:

 Ewa De La Torre

 Krzysztof Hładki

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Ryszard Radawiec

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 

 

Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie ­ działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino. - Druk Nr 19/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Rafał Guga

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Jacek Kawka

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 Zenon Trzepacz

 Jolanta Witowska

 

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

 

 

 

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 

 

 

Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - przegłosowanie wniosku o przerwanie sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz

 Ewa De La Torre

 Tadeusz Figas

 Kazimierz Fischbach

 Krzysztof Hładki

 Jarosław Kardasz

 Elżbieta Kasprzyk

 Eugeniusz Kuduk

 Tomasz Namieciński

 Janina Nikitińska

 Paweł Nikitiński

 Jerzy Piasecki

 Ryszard Radawiec

 Eugeniusz  Robak

 Mieczysław Sawaryn

 Janusz Skrzypiński

 Marek Suchomski

 

 

 

Przeciw:

 Zenon Trzepacz

 

 

 

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

 Jolanta Witowska