Materiały na sesję

 

  1. DRUK NR 1/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  w okręgach wyborczych.
  2. DRUK NR 2/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.
  3. DRUK NR 3/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013.
  4. DRUK NR 4/XXVII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
  5. DRUK NR 5/XXVII -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 r.